Poďakovanie:

Klub KST Brzda Vinné ďakuje všetkým jeho členom, ale aj nečlenom, ktorý svojou obetavou a usilovnou prácou prispeli k usporiadaniu a úspešnému priebehu tak významného podujatia akým bol jubilejný 40. zraz cykloturistov KST, ktorý sa v dňoch 30.8 až 2.9 uskutočnil v našej obci.

Zároveň chceme čo najsrdečnejšie poďakovať obci Vinné za poskytnutie priestorov, za podporu a pomoc počas celého zrazu, menovite starostovi obce p.Mariánovi Makeľovi a paní Kamile Solonínkovej.

V neposlednom rade sa chceme poďakovať aj zástupcom a inštitúciám v mestách Michalovce, Humenné a Strážske za ich podporu, vrelé prijatie a pohostinnosť pri našich návštevách týchto miest.

Za bezpečný priebeh celého podujatia osobitné poďakovanie aj policajnému zboru SR a mestským policiám miest Michalovce a Humenné za pomoc a bezpečný sprievod mestami a cestami nášho krásneho regiónu.

Ján Vaľo, Predseda KST Brzda Vinné.

Klub KST Brzda Vinne ďakuje všetkým jeho členom, ale aj nečlenom, ktorý svojou obetavou a usilovnou prácou prispeli k usporiadaniu a úspešnému priebehu tak významného podujatia akým bol jubilejný 40. zraz cykloturistov KST, ktorý sa v dňoch 30.8 až 2.9 uskutočnil v našej obci.
Zároveň chceme čo najsrdečnejšie poďakovať obci Vinné za poskytnutie priestorov za podporu a pomoc počas celého zrazu, menovite starostovi obce p.Mariánovi Makeľovi a paní Kamila Soloníkovej.
V neposlednom rade sa chceme poďakovať aj zástupcom a inštitúciám v mestách Michalovce, Humenné a Strážske za ich podporu, vrelé prijatie a pohostinnosť pri našich návštevách týchto miest.
Za bezpečný priebeh celého podujatia osobitne poďakovanie aj policajnému zboru SR a mestským policiam miest Michalovce a Humenné za pomoc a bezpečný sprievod mestami a cestami nášho krásneho regiónu.
Ján Vaľo, Predseda KST Brzda Vinne.

Anketa

Pačilo sa vam u nás na 40.Ročníku KST

ano (25)
nie (1)

Celkový počet hlasov: 26

Kontakt

KST Brzda Vinné +421905690318
Ján Vaľo
kstbrzda.vinne@gmail.com