Vyhodnotenie 40. zrazu cykloturistov KST, Vinné, 30.8-2.9.2018.

Jubilejný 40. ročník cykloturistického zrazu KST máme za sebou. Účastníci absolvovali štyri cyklistické trasy, dve dlhé a dve krátke, a dve turistické trasy po najzaujímavejších, najkrajších a najvyšších miestach Horného a Dolného Zemplína. Pokúsme sa zhrnúť tento zraz v niekoľkých číslach a faktoch.

Počet registrovaných účastníkov bol 489 a celkový počet účastníkov na všetkých tratiach, vrátane cyklonadšencov z blízkeho a vzdialenejšieho okolia, bol 539. Okrem účastníkov zo Slovenska sme mali aj účastníkov zo zahraničia : 30 z Českej republiky, 8 z Poľska, 16 z Ukrajiny a 2 z Francúzka. Na pripravených štyroch cyklotrasách sa zúčastnil nasledujúci počet cyklistov:

Trasu C1 cez centrá Horného a Dolného Zemplína, mesta Michalovce a Humenné a Strážske, s výstupom na Býkov grúň s prevýšením 450m a dĺžkou 74,5 km absolvovalo 160 cykloturistov.

Trasu C2, najkratšiu len 41 km dlhú, okolo Zemplínskej Šíravy absolvovalo 260 účastníkov.

Trasu C3 s celkovou dĺžkou 122 km a celkovým prevýšením 1290 m, najnáročnejšiu a najdlhšiu zo všetkých pripravených trás, absolvovalo 141 cykloturostov. Viedla cez Remetské Hámre odkiaľ sme na 9 km s prevýšením 360m vystúpili na Morské oko kde bolo pre všetkých pripravené guľášové občerstvenie. Po krátkej prestávke sme pokračovali k drevenému kostolíku v obci Inovce a Beňatinskému travertínovému lomu.

Trasa C4 s dĺžkou 90km a minimálnym prevýšením 390 m. Celkový počet cykloturistov na tejto trase bol 220. Jej účastníci mohli navštíviť dva Zemplínske hrady, Čičvu a Brekov.

Pešiu trasu P1 na Viniansky hrad absolvovalo 25 turistov a pešiu trasu P2 z morského Oka na Vihorlat, najvyšší vrchol Vihorlatského pohoria, absolvovalo 70 turistov.

Ako sa vraví, že kto nič nerobí, nič nepokazí, tak aj nám sa nanešťastie nevyhli nehody a kolízie. Celkovo sa stali tri nehody, 1x na trase C1 a 2x na trase C3, z ktorých dve si vyžiadali aj odborné lekárske ošetrenie. Našťastie obe tieto nehody boli bez vážnejších následkov.

Na záver ešte krátka informácia o najmladšom a najstaršom účastníkovi jubilejného zrazu a o najpôsobivejšom turistickom výkone  z pohľadu organizátora. Najmladším účastníkom zrazu bol len dvojročný Matej Macko z KST Stará Ľubovňa. Najstarším účastníkom bol Tomáš Macenauer z 1. Michalovského KST, uznanie a cenu za najpôsobivejší turistický výkon si zaslúžila len osemročná Tamarka Falátova zo Štiavnických Baní ktorá s úsmevom absolvovala celu 14,7 km dlhú pešiu túru z Morského Oka na Vihorlat.

Jubilejný 40. ročník cykloturistického zrazu KST máme za sebou. Účastníci absolvovali štyri cyklistické trasy, dve dlhé a dve krátke, a dve turistické trasy po najzaujímavejší, najkrajší a najvyšších miestach Horného a Dolného Zemplína. Pokúsme sa zhrnúť tento zraz v niekoľkých číslach a faktoch.
Počet registrovaných účastníkov bol 489 a celkový počet účastníkov na všetkých tratiach, vrátanie cyklonadšencov z blízkeho a vzdialenejšieho okolia, bol 539. Okrem účastníkov zo Slovenska sme mali aj účastníkov zo zahraničia : 30 z Českej republiky, 8 z Poľska, 16 z Ukrajiny a 2 z Francúzka. Na pripravených štyroch cyklotrasách sa zúčastnil nasledujúci počet cyklistov:
Trasu C1 cez centrá Horného a Dolného Zemplína, mesta Michalovce a Humenné a Strážske, s výstupom na Býkov grúň s prevýšením 450m a dĺžkou 74,5 km absolvovalo 160 cykloturistov.
Trasu C2, najkratšiu len 41 km dlhú, okolo Zemplínskej Šíravy absolvovalo 260 účastníkov.
Trasu C3 s celkovou dĺžkou 122 km a celkovým prevýšením 1290 m, najnáročnejšiu a najdlhšiu zo všetkých pripravených trás, absolvovalo 141 cykloturostov. Viedla cez Remetské Hámre odkiaľ sme na 9 km s prevýšením 360m vystúpili na Morské oko kde bol pre všetkých pripravené guľášové občerstvenie. Po krátkej prestávke sme pokračovali k drevenému kostolíka v obci Inovce a Beňatinskému travertínovému lomu.
Trasa C4 s dĺžkou 90km a minimálnym prevýšením 390 m. Celkový počet cykloturistov na tejto trase bol 220. Jej účastníci mohli navštíviť dva Zemplínske hrady, Čičvu a Brekov.
Pešiu trasu P1 na Viniansky hrad absolvovalo 25 turistov a pešiu trasu P2 z morského Oka na Vihorlat, najvyšší vrchol Vihorlatského pohoria, absolvovalo 70 turistov.
Ako sa vraví, že kto nič nerobí, nič nepokazí, tak aj nám sa nanešťastie nevyhli nehody a kolízie. Celkovo sa stali tri nehody, 1x na trase C1 a 2x na trase C3, z ktorých dve si vyžiadali aj odborné lekárske ošetrenie. Našťastie obe tieto nehody boli bez vážnejších následkov.
Na záver chceme ešte krátka informácia o najmladšom a najstaršom účastníkov jubilejného zrazu a o, z pohľadu organizátora, najpôsobivejšom turistickom výkone. Najmladším účastníkom zrazu bol len dvojročný Matej Macko z KST Stará Ľubovňa. Najstarším účastníkom bol Tomáš Macenauer z 1. Michalovského KST a uznanie a cenu za najpôsobivejší turistický výkon si zaslúžila len osem ročná Tamarka Falátova zo Štiavnických Baní ktorá s úsmevom absolvovala celu 14,7 km dlhú pešiu túru z Morského Oka na Vihorlat.

 

Kontakt

KST Brzda Vinné +421905690318
Ján Vaľo
kstbrzda.vinne@gmail.com