Obsadenosť ubytovania

18.4.2018

Ubytovateľ:

Kapacita

Obsadené

Voľné

Penzion U Janka

24

8

16

Hotel Jazero

75

75

0

Chat.osada Zrub

40

28

14

Penzion Tilia

24

24

0

Penzion Lipka

10

10

0

Penz.Slneč.Lúč-Hôrka

24

14

10

Penzion Lucus

28

6

22

Penzion Felicia

93

0

93

Penzion Anima

52

52

0

Penzion Prameň/Zekon

12

0

12

Penzion Prameň

30

18

 12

Penzion Senderov

18

18

0

Vila Jazero

18

0

18

Camping Hôrka

20

0

20

 

Kontakt

KST Brzda Vinné +421948230635 - ubytovanie kstbrzda.vinne@gmail.com